Facebook

Projekty unijne

Open Józef Prejzner realizuje projekt pt.  Dostawa i budowa linii produkcyjnej  z wykorzystaniem zaawansowanych technologii hafciarskich nr RPPK.01.04.01-18-0011/17-00 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I ”Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Haftowanie

Celem projektu jest umożliwienie  wdrożenia w firmie  Open wyników własnych prac badawczo rozwojowych tj. nowej usługi w postaci:

  • naszywanie przewodów elektrycznych wraz z mocowaniem źródeł światła (cekin LED) oraz innych technologii hafciarskich,
  • naszywanie cekinów i sznurków na różnych dzianinach i tkaninach.

Projekt realizowany jest od 02.11.2017 do 30.06.2018.

Wartość projektu: 621.150,00 

Dofinansowanie: 292.900,00

Zostaw kontakt, ODDZWONIMY!

Przesyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Open Haft danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest Open Haft. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania przez kontakt openhaft@openhaft.pl.