Skontaktuj się z nami: 17 860 09 44

   

Projekty UE

  
 Open Józef Prejzner realizuje projekt pt.  Dostawa i budowa linii produkcyjnej  z wykorzystaniem zaawansowanych technologii hafciarskich nr RPPK.01.04.01-18-0011/17-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I ”Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 
Celem projektu jest umożliwienie  wdrożenia w firmie  Open wyników własnych prac badawczo rozwojowych tj. nowej usługi
w postaci  jak: naszywanie przewodów elektrycznych wraz z mocowaniem źródeł światła (cekin LED) oraz innych technologii hafciarskich : naszywanie cekinów i sznurków na różnych dzianinach i tkaninach.
Projekt realizowany jest od 02.11.2017 do 30.06.2018.
 
Wartość projektu: 621.150,00 
 
Dofinansowanie: 292.900,00
Galeria

Ta strona korzysta z cookies OK